Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2013

roulies
Lubiłam swój towarzyski grób, sama go sobie wykopałam i z radością się w nim położyłam.
— Jenny Humphrey
Reposted fromweightless weightless viamefir mefir
roulies
wciąż to samo, sranie w banie, każdy tu walczy o prawdę. 
— ♥Małpa
Reposted frommefir mefir
roulies
Wiosno, potrzebuję Cię.
Reposted frombeeth beeth viamefir mefir

February 08 2013

roulies
9597 6c7e 420
Reposted fromIzzabel Izzabel
roulies
9622 17ec
Reposted fromcaramina caramina

January 25 2013

REBLOG if you have NEVER actually FINISHED an ERASER, you just lose them.

Reposted fromcollahflowah collahflowah viamefir mefir

January 15 2013

roulies
8480 2ae7
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viawerqq werqq
roulies
roulies

January 05 2013

roulies
Ludzie wtrącają się, ludzie kłamią, ludzie wymyślają podłe idiotyzmy, a pewnego dnia już nie wiadomo, co jest prawdą, a co kłamstwem, co plotką, a co rzeczywistością, kto jest przyjacielem, a kto świnią, kto jest kolegą, a kto durniem: nie sposób wprost połapać się w tym wszystkim.
— Marek Hłasko.
Reposted fromappreciation appreciation viazapachsiana zapachsiana
roulies
Powiedziała "spróbujmy", dostała nieprzespane noce...
— true.
Reposted fromaboutyou aboutyou viaunusual unusual
roulies
Jedna chwila może dać mi szybko szczęście, ale może też w sekundę zabrać to, co najcenniejsze.
— Eldo
Reposted fromriseme riseme viaunusual unusual
roulies
Wyglądają jak ciasteczka, smakują jak ciasteczka. Ale to frajerzy.
Reposted fromovershadow overshadow viasteffs steffs
roulies
5682 aad4 420
Reposted fromyoungbllood youngbllood viasteffs steffs
roulies
Przeceniasz się(...), ale nie przejmuj się. To ludzka rzecz wyobrażać sobie, że jest się ważnym i cennym.
— Żulczyk "INSTYTUT"
Reposted fromtos tos viawowlovely wowlovely

January 02 2013

roulies
roulies
5450 bab7 420
roulies
3395 8cd3
Reposted fromFenette Fenette viaNorkNork NorkNork
roulies
2620 1c44 420
roulies
Reposted fromtishka tishka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl